Alternativ media

Går epitetet ”alternativ media” att applicera på Samhällsmagasinet? Vi förutsätter att det andra epitetet ”mainstream media” också existerar och följer tolkningen av dess betydelse i boken från 1988 av Herman E. & Chomsky N. Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Där beskrivs att mainstream media generellt sett representerar statsmakters samt näringslivets intressen. Utifrån denna bakgrund är Samhällsmagasinet definitivt alternativt. Vi representerar ingen statsmakts intressen, ej heller näringslivets. Däremot hoppas och tror vi att vi kan bli en trovärdig representant för alla tittare och läsare som önskar ta del av ett objektivt och öppet medieutbud.

Såsom samhället utvecklats under lång tid och, milt uttryckt, accelererande under de senaste 10 åren så verkar många människor tappat tron på de traditionella mediekanalernas nyhetsförmedling. Det ökande intresset för alternativ media och folks engagemang på olika nätforum vittnar om detta.

Frågeställningen har dessutom lyfts till en ny nivå senaste månaderna efter avslöjandena angående mörkläggning från tunga mediahus i Sverige. Vi avstår från att diskutera sakfrågan själva, men i den pågående debatten finner vi saker som är grundläggande för oss i vår roll som objektivt media.

I en krönika i Expressen den 16 januari i år skriver Sakine Madon om problem och säger att flera av hennes kollegor vittnar om tydliga direktiv från sina arbetsgivare att rätta sina artiklar på ett sätt som ”inte gynnar” SD. Och där bekräftas tesen som lyfts fram i boken som nämns ovan. Mainstream media är (ofta) politik, och inte bara det, den är styrd politik.

Och som sagt, det är inte Samhällsmagasinet. Det är startat av vanliga människor som skolats genom livet med en grundläggande utbildning och därefter hårt arbete i olika yrken. Men givetvis med ett stort intresse för information och samhällsdebatt. Och vi känner stor tillit till att våra tittare och läsare har egen förmåga att ta ställning till ett objektivt nyhetsflöde. Vi behöver inte lägga till, undanhålla, justera eller förvränga det som kommer fram i våra reportage. Vi redovisar det olika personer berättar och skapar en seriös plattform för dess publicering. I en sann demokrati måste alla få utrymme för sina åsikter och få komma till tals.

På samma sätt betraktar vi våra donatorer, som givetvis är en förutsättning för att vi ska kunna hålla igång den här verksamheten. Hos oss är alla välkomna med små som stora donationer. Men det enda motkravet ni får ställa mot oss är att vi ska stå upp för en fri nyhetsförmedling och göra vårt bästa för att producera objektiva reportage. Vill ni beställa ett önskat budskap, ja då är vi fel media.

 

//Redaktionen

 

Av