Bostadsbristen slår mot tillväxt i näringslivet

Arjeplogs kommun har sagt upp ett hyresavtal med Stenbergs i Slagnäs AB gällande ett boende med 42 bäddar. Fastigheten har stor betydelse för företagets verksamhet då behovet av boende för personal inom biltestindustrin växer stadigt. Kommunen motiverar uppsägningen med att de behöver boendet för den egna verksamheten.

Stenbergs i Slagnäs AB arbetar, som många andra bolag i Arjeplog, direkt mot biltestindustrin. För att kunna ordna boende så har man hyrt en fastighet med 42 bäddar på Drottninggatan i Arjeplog av kommunen. Nyligen fick man dock en uppsägning av kontrakten från kommunen, efter 20160630 får bolaget ordna boende på annat sätt.

Bolagets vd, Anders Vidhav, berättar att bolaget är beroende av fler bäddar i framtiden för att kunna möta den ökande efterfrågan från biltestföretagen. – Den här industrin växer för varje år och omsätter runt 1,5 miljarder varje år och flera aktörer aviserar att öka investeringarna här, säger han. Enligt Anders så avvaktar just nu flera stora aktörer i branschen sina beslut om investeringar tills de känner att det finns en lösning på boendefrågan. – Det största problemet för tillväxten är tillgången på boende, säger han.

Arbetat hårt för ett eget boende

Enligt Anders Vidhav har bolaget haft långt framskridna planer på ett eget boende i framtiden för att kunna möta den ökande efterfrågan som biltestarna visar på. – Boendet är en flaskhals för den här branschens tillväxt, därför började vi titta på möjligheterna att bygga något eget, berättar han.

För att klara en investering i den här storleken behövs investeringsstöd, något som Tillväxtverket historiskt varit positivt inställd till när det gällt satsningar knutna till biltestindustrin. Enligt Anders är dessutom biltestverksamheten en uttalad prioritering även från EU och de kände sig trygga när de lämnade in ansökan till Tillväxtverket. Men så kom tydliga signaler om att verket avsåg att avslå ansökan.

– De menade att det inte finns behov av mer boende, säger Anders. Något som verkar märkligt då kommunen säger upp vårt avtal med motivet att dom behöver boende för egen räkning. När vi fick den här informationen valde vi att själva dra tillbaka ansökan, berättar han vidare.

Tomas Johansson som var med i diskussionerna i ärendet från Tillväxtverkets sida håller med om att biltestindustrin växer. – Men vi tyckte det saknades substans i ansökan när det kom till hur beläggning och ekonomi skulle beskrivas. Och när det handlar om så här pass stora belopp måste vi vara noggranna i bedömningen, det är ju ändå skattemedel vi handlar med, säger han.

Kommunens fastigheter ska först och främst användas till egna behov

Från kommunens håll motiverar man uppsägningen av kontraktet med att man har i sin policy att först och främst använda sina fastigheter för egna ändamål. Kommunchef Peter Andersson säger. – Vi har under en period inte själva behövt den här fastigheten, därför hyrde vi ut den till den privata näringen, men nu har behovet ökat hos oss och därför sa vi upp kontraktet. Men det har skett i nära samråd med hyresgästen och det har aldrig varit vår ambition att ställa till det för dom under innevarande säsong. Han säger vidare att det tidigare inte har uppfattats som ett problem för Stenbergs i Slagnäs då de varit långt gångna i sina planer på att bygga ett eget boende.

Anders Vidhav riktar ingen direkt kritik mot kommunen, men är klart bekymrad inför nästa säsong. Problemet med uppsägningen uppstod först när det visade sig att Tillväxtverket avsåg att avslå ansökan. Han vill inte spekulera i vad som ligger bakom Tillväxtverkets tveksamma hållning, men säger. – Behovet av boende bekräftas ju av kommunens uppsägning av vårt hyreskontrakt.

”Vi behöver lokalerna till egna ändamål”

Kommunchefen Peter Andersson har förståelse för att företagare som vill expandera är bekymrade, men tycker att kommunen gör vad dom kan för att hjälpa dom. – Jag vet att vårt kommunalråd har arbetat hårt i den här frågan och fortsätter göra så. Han berättar också att kommunens egna behov av boende har ökat markant.

– Den explosion av nyanlända som vi såg i höstas var snudd på en katastrof. Och kommer samma explosion nästa höst så måste vi göra något radikalt, säger han. Enligt Peter Andersson är det ingen lösning att bygga hyreshus. – Det är för lång process för att lösa det akuta behovet. Det vi tittat på är att hyra modulhus med någon form av leasingavtal. Vi avser inte köpa något.

Han berättar vidare att den nya lagen som gör att de nyanlända blir utplacerade i kommunerna utgör ytterligare ett problem när det gäller bostadsfrågan. – Vi har i bästa fall en ledig lägenhet per vecka och de försvinner omgående. Boendet är en knepig situation, avslutar han.

Ny ansökan

Stenbergs i Slagnäs kommer att uppdatera sin ansökan och ta det en vända till hos Tillväxtverket. – Vi tänker inte ge upp, säger Anders Vidhav. Det här är en viktig investering för orten, men den är också stor, över 100 miljoner, så vi behöver stödet för att kunna gå vidare.

 

Av