Nyheter

I Sverige försvinner kontanterna i rasande takt. Men är det en bra eller dålig utveckling?

Hur påverkas samhället av ett kontantlöst samhälle? Vilka risker finns och vem tjänar på att kontanterna försvinner?

Se Samhällsmagasinets dokumentär ”Kriget mot kontanterna”!

 

 

Här är Samhällsmagasinets andra dokumentär: ”I våldets skugga”.

Se och sprid!

Samhällsmagasinets första dokumentär ”En räddningstjänst i kris” rönte snabbt stor uppmärksamhet, och i fredags omnämndes den i en interpellation i riksdagen mellan riksdagsledamot Kent Ekeroth och inrikesminister Anders Ygeman.

Samhällsmagasinet var på plats och här ovan finner ni ett inslag från interpellationen samt exklusiva uttalanden från både inrikesminister Anders Ygeman och Sverigedemokraternas Kent Ekeroth.

Inslaget inleds med ett sammandrag av interpellationsdebatten. Intervjuerna börjar 7 minuter och 5 sekunder in i klippet om man redan sett interpellationen.

Arjeplogs kommun har sagt upp ett hyresavtal med Stenbergs i Slagnäs AB gällande ett boende med 42 bäddar. Fastigheten har stor betydelse för företagets verksamhet då behovet av boende för personal inom biltestindustrin växer stadigt. Kommunen motiverar uppsägningen med att de behöver boendet för den egna verksamheten.

Stenbergs i Slagnäs AB arbetar, som många andra bolag i Arjeplog, direkt mot biltestindustrin. För att kunna ordna boende så har man hyrt en fastighet med 42 bäddar på Drottninggatan i Arjeplog av kommunen. Nyligen fick man dock en uppsägning av kontrakten från kommunen, efter 20160630 får bolaget ordna boende på annat sätt.

Bolagets vd, Anders Vidhav, berättar att bolaget är beroende av fler bäddar i framtiden för att kunna möta den ökande efterfrågan från biltestföretagen. – Den här industrin växer för varje år och omsätter runt 1,5 miljarder varje år och flera aktörer aviserar att öka investeringarna här, säger han. Enligt Anders så avvaktar just nu flera stora aktörer i branschen sina beslut om investeringar tills de känner att det finns en lösning på boendefrågan. – Det största problemet för tillväxten är tillgången på boende, säger han.

Arbetat hårt för ett eget boende

Enligt Anders Vidhav har bolaget haft långt framskridna planer på ett eget boende i framtiden för att kunna möta den ökande efterfrågan som biltestarna visar på. – Boendet är en flaskhals för den här branschens tillväxt, därför började vi titta på möjligheterna att bygga något eget, berättar han.

För att klara en investering i den här storleken behövs investeringsstöd, något som Tillväxtverket historiskt varit positivt inställd till när det gällt satsningar knutna till biltestindustrin. Enligt Anders är dessutom biltestverksamheten en uttalad prioritering även från EU och de kände sig trygga när de lämnade in ansökan till Tillväxtverket. Men så kom tydliga signaler om att verket avsåg att avslå ansökan.

– De menade att det inte finns behov av mer boende, säger Anders. Något som verkar märkligt då kommunen säger upp vårt avtal med motivet att dom behöver boende för egen räkning. När vi fick den här informationen valde vi att själva dra tillbaka ansökan, berättar han vidare.

Tomas Johansson som var med i diskussionerna i ärendet från Tillväxtverkets sida håller med om att biltestindustrin växer. – Men vi tyckte det saknades substans i ansökan när det kom till hur beläggning och ekonomi skulle beskrivas. Och när det handlar om så här pass stora belopp måste vi vara noggranna i bedömningen, det är ju ändå skattemedel vi handlar med, säger han.

Kommunens fastigheter ska först och främst användas till egna behov

Från kommunens håll motiverar man uppsägningen av kontraktet med att man har i sin policy att först och främst använda sina fastigheter för egna ändamål. Kommunchef Peter Andersson säger. – Vi har under en period inte själva behövt den här fastigheten, därför hyrde vi ut den till den privata näringen, men nu har behovet ökat hos oss och därför sa vi upp kontraktet. Men det har skett i nära samråd med hyresgästen och det har aldrig varit vår ambition att ställa till det för dom under innevarande säsong. Han säger vidare att det tidigare inte har uppfattats som ett problem för Stenbergs i Slagnäs då de varit långt gångna i sina planer på att bygga ett eget boende.

Anders Vidhav riktar ingen direkt kritik mot kommunen, men är klart bekymrad inför nästa säsong. Problemet med uppsägningen uppstod först när det visade sig att Tillväxtverket avsåg att avslå ansökan. Han vill inte spekulera i vad som ligger bakom Tillväxtverkets tveksamma hållning, men säger. – Behovet av boende bekräftas ju av kommunens uppsägning av vårt hyreskontrakt.

”Vi behöver lokalerna till egna ändamål”

Kommunchefen Peter Andersson har förståelse för att företagare som vill expandera är bekymrade, men tycker att kommunen gör vad dom kan för att hjälpa dom. – Jag vet att vårt kommunalråd har arbetat hårt i den här frågan och fortsätter göra så. Han berättar också att kommunens egna behov av boende har ökat markant.

– Den explosion av nyanlända som vi såg i höstas var snudd på en katastrof. Och kommer samma explosion nästa höst så måste vi göra något radikalt, säger han. Enligt Peter Andersson är det ingen lösning att bygga hyreshus. – Det är för lång process för att lösa det akuta behovet. Det vi tittat på är att hyra modulhus med någon form av leasingavtal. Vi avser inte köpa något.

Han berättar vidare att den nya lagen som gör att de nyanlända blir utplacerade i kommunerna utgör ytterligare ett problem när det gäller bostadsfrågan. – Vi har i bästa fall en ledig lägenhet per vecka och de försvinner omgående. Boendet är en knepig situation, avslutar han.

Ny ansökan

Stenbergs i Slagnäs kommer att uppdatera sin ansökan och ta det en vända till hos Tillväxtverket. – Vi tänker inte ge upp, säger Anders Vidhav. Det här är en viktig investering för orten, men den är också stor, över 100 miljoner, så vi behöver stödet för att kunna gå vidare.

 

Så rubriksätter Tjugofyra7 brandchefens reflektioner på vårt granskande reportage om Räddningstjänstens rekryteringsförfarande. I artikeln beskrivs hur Lars-Göran Uddholm ”hängdes ut med anklagelser om att ha förstört kårens förmåga genom att arbeta för det breddade uppdraget.”

Samhällsmagasinet ställde frågor
Att Samhällsmagasinet, som Tjugofyra7:s skribent skriver, ”driver tesen att meriterade män inte fått anställning i Södertörn som istället har satsat på andra kompetenser än fysisk styrka.” är ett missförstånd. Samhällsmagasinet drev ingen tes, vi tog upp ett antal frågeställningar som bevisligen bekymrar många inom branschen och valde att låta en av de tyngre auktoriteterna inom Räddningstjänsten svara på dessa och redogöra för hur de verkligen arbetar.

Och när Uddholm, chefen för ett av Sveriges största brandförsvarsförbund, själv säger att medborgarna inte förväntar sig att brandmän ska kunna rädda dem när det brinner utan menar att de istället ”förväntar sig att vi ska ha en dialog med dom, att vi ska kunna lära dom saker” är det inte så konstigt om allmänheten ifrågasätter det ledarskap som Uddholm står för.

”Intressen långt ut på högerkanten”
Längre fram i artikeln uttalar sig Uddholm om vilka som står bakom Samhällsmagasinet.

”Men det är klarlagt att de har intressen långt ut på högerkanten. Rätt många i räddningstjänsten hakar på kritiken. De här krafterna använder brandmännens varumärke och goda rykte för sitt syfte.”

Redaktionens reflektion

Hur han kommit fram till den här ståndpunkten redovisas inte. Faktum är att Uddholm säger emot sig själv. I material som inte kom med i dokumentären, publicerat nedan, har Uddholm en annan uppfattning om vilka som ligger bakom programmet. Där hävdar han att han vet att det är personer han träffat och som varit missnöjda med brandförsvarets hantering av deras ansökningar. Alltså i klartext, brandmän som inte fått tjänsten trots att de uppfyllt alla lagliga krav.

Vilka anser egentligen Lars-Göran ligger bakom programmet? Är det utbildade brandmän som anser sig vara förfördelade, eller är det personer med intressen på högerkanten? Kanske är det högerextrema brandmän? Det är svårt att veta. Kan det vara så att Uddholm justerar sina antagande beroende på vilken situation han befinner sig i?

Dåligt stöd i de egna leden
Att det stöd som Uddholm förväntat sig uteblev kan eventuellt vittna om att reportaget faktiskt tog upp relevanta problem i rekryterings- och personalpolicyn.

Men oavsett vad, kvarstår det enkla faktumet att Uddholms ord talar för sig självt. Han fick gott om utrymme att bemöta de graverande uppgifter som presenterades i programmet. Huruvida han lyckades med det eller ej lämnar vi åt tittarna att avgöra.

Se Uddholm berätta vilka han anser ligger bakom:

Går epitetet ”alternativ media” att applicera på Samhällsmagasinet? Vi förutsätter att det andra epitetet ”mainstream media” också existerar och följer tolkningen av dess betydelse i boken från 1988 av Herman E. & Chomsky N. Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Där beskrivs att mainstream media generellt sett representerar statsmakters samt näringslivets intressen. Utifrån denna bakgrund är Samhällsmagasinet definitivt alternativt. Vi representerar ingen statsmakts intressen, ej heller näringslivets. Däremot hoppas och tror vi att vi kan bli en trovärdig representant för alla tittare och läsare som önskar ta del av ett objektivt och öppet medieutbud.

Såsom samhället utvecklats under lång tid och, milt uttryckt, accelererande under de senaste 10 åren så verkar många människor tappat tron på de traditionella mediekanalernas nyhetsförmedling. Det ökande intresset för alternativ media och folks engagemang på olika nätforum vittnar om detta.

Frågeställningen har dessutom lyfts till en ny nivå senaste månaderna efter avslöjandena angående mörkläggning från tunga mediahus i Sverige. Vi avstår från att diskutera sakfrågan själva, men i den pågående debatten finner vi saker som är grundläggande för oss i vår roll som objektivt media.

I en krönika i Expressen den 16 januari i år skriver Sakine Madon om problem och säger att flera av hennes kollegor vittnar om tydliga direktiv från sina arbetsgivare att rätta sina artiklar på ett sätt som ”inte gynnar” SD. Och där bekräftas tesen som lyfts fram i boken som nämns ovan. Mainstream media är (ofta) politik, och inte bara det, den är styrd politik.

Och som sagt, det är inte Samhällsmagasinet. Det är startat av vanliga människor som skolats genom livet med en grundläggande utbildning och därefter hårt arbete i olika yrken. Men givetvis med ett stort intresse för information och samhällsdebatt. Och vi känner stor tillit till att våra tittare och läsare har egen förmåga att ta ställning till ett objektivt nyhetsflöde. Vi behöver inte lägga till, undanhålla, justera eller förvränga det som kommer fram i våra reportage. Vi redovisar det olika personer berättar och skapar en seriös plattform för dess publicering. I en sann demokrati måste alla få utrymme för sina åsikter och få komma till tals.

På samma sätt betraktar vi våra donatorer, som givetvis är en förutsättning för att vi ska kunna hålla igång den här verksamheten. Hos oss är alla välkomna med små som stora donationer. Men det enda motkravet ni får ställa mot oss är att vi ska stå upp för en fri nyhetsförmedling och göra vårt bästa för att producera objektiva reportage. Vill ni beställa ett önskat budskap, ja då är vi fel media.

 

//Redaktionen

 

Då är introduktionstiden över, och framtiden tar vid. Vill börja att önska alla besökare och tittare här ett, kanske lite sent, riktigt Gott Nytt 2016. Och ni har blivit ganska många sedan vi presenterade vårt första granskande avsnitt i början av december. Vi på Samhällsmagasinet är både stolta och nöjda över den positiva respons vi fått. Vår ödmjukhet till trots kanske ändå inte helt förvånade. För det var just övertygelsen om att det finns ett stort behov av granskande reportage om dagens samhälle som låg till grund när vi startade upp det här projektet. Ett samhälle som blir allt mer komplext och där förändringarna bitvis går lika snabbt som informationen sprids.

Det har varit mycket intressant att läsa synpunkterna. Vid sidan av allt beröm så är det en frågeställning som sticker ut: ”Vilka står bakom Samhällsmagasinet”? Och jag kan förstå nyfikenheten. Men än viktigare för ett oberoende media måste ändå vara vad som sägs. Att låta folk komma till tals och framföra sina upplevelser och ståndpunkter. Vem som publicerar det som sägs saknar betydelse i sak. När avsändaren blir viktigare än saken, då handlar det inte om objektiv media utan om opinionsbildning eller, kraftfullare uttryckt, propaganda.

För samhällsmagasinets del så är ambitionen tydlig. Vi vill dyka ner i intressanta frågeställningar som påverkar människors liv och låta berörda parter få framföra sina synpunkter. Det blir sedan upp till tittare och läsare att göra sin bedömning av informationen och utifrån det ta personlig ställning i frågan.

Nyligen publicerade vi trailern till vår andra granskning. Om den ideella föreningen RAV, Riksförbundet för våldsdödade. En tung historia om när livet tar en sådan fruktansvärd vändning att allting bara rasar. Vilket stöd får då den enskilda medborgaren av det svenska samhället? Lever rättsväsendet och vården upp till våra förväntningar när vi tvingas hantera den värsta kris en människa kan genomgå?

Samhällsmagasinet tar gärna emot alla typer av tips och funderingar från er tittare. Känner ni till något som ni vill att vi ska granska, eller belysa? Hör av er! Det kan vara litet eller stort, något bra eller dåligt, bara hör av er.

Dessutom vill vi slå ett slag för möjligheten att donera till oss. Vi behöver varje litet stöd för att kunna fortsätta och utveckla den väg vi slagit in på. Om ni gillar det vi gör och anser att det är viktigt med oberoende granskande reportage, gå in på stöd oss och lämna ert bidrag.

Och hav förtröstan, snart få ni veta vilka som står bakom. Det svaret är nog inte alls så spännande som ni tror.

Mvh

//Redaktionen

 

 

Södertörns Brandförsvarsförbund satsar på mångfald vid nyanställningar.

Detta har fått till följd att män med både utbildning och gedigen erfarenhet inte fått anställning hos Södertörn, samtidigt som vi ser att personer helt utan erfarenhet från yrket har fått anställning vid samma anställningstillfälle.

Brandmännen berättar också om en organisation där man inte längre klarar av sitt uppdrag, där insatser går fel, och allmänheten och brandmän utsätts för fara.

Frågan är om man i sin iver att jobba mot diskriminering själva börjat diskriminera?

Reporter: Jesper Johansson
Fotograf: Johan Frisk + frilans