En räddningstjänst i kris

Södertörns Brandförsvarsförbund satsar på mångfald vid nyanställningar.

Detta har fått till följd att män med både utbildning och gedigen erfarenhet inte fått anställning hos Södertörn, samtidigt som vi ser att personer helt utan erfarenhet från yrket har fått anställning vid samma anställningstillfälle.

Brandmännen berättar också om en organisation där man inte längre klarar av sitt uppdrag, där insatser går fel, och allmänheten och brandmän utsätts för fara.

Frågan är om man i sin iver att jobba mot diskriminering själva börjat diskriminera?

Reporter: Jesper Johansson
Fotograf: Johan Frisk + frilans

Av