”Lars-Göran Uddholm utsatt för kampanj”

Så rubriksätter Tjugofyra7 brandchefens reflektioner på vårt granskande reportage om Räddningstjänstens rekryteringsförfarande. I artikeln beskrivs hur Lars-Göran Uddholm ”hängdes ut med anklagelser om att ha förstört kårens förmåga genom att arbeta för det breddade uppdraget.”

Samhällsmagasinet ställde frågor
Att Samhällsmagasinet, som Tjugofyra7:s skribent skriver, ”driver tesen att meriterade män inte fått anställning i Södertörn som istället har satsat på andra kompetenser än fysisk styrka.” är ett missförstånd. Samhällsmagasinet drev ingen tes, vi tog upp ett antal frågeställningar som bevisligen bekymrar många inom branschen och valde att låta en av de tyngre auktoriteterna inom Räddningstjänsten svara på dessa och redogöra för hur de verkligen arbetar.

Och när Uddholm, chefen för ett av Sveriges största brandförsvarsförbund, själv säger att medborgarna inte förväntar sig att brandmän ska kunna rädda dem när det brinner utan menar att de istället ”förväntar sig att vi ska ha en dialog med dom, att vi ska kunna lära dom saker” är det inte så konstigt om allmänheten ifrågasätter det ledarskap som Uddholm står för.

”Intressen långt ut på högerkanten”
Längre fram i artikeln uttalar sig Uddholm om vilka som står bakom Samhällsmagasinet.

”Men det är klarlagt att de har intressen långt ut på högerkanten. Rätt många i räddningstjänsten hakar på kritiken. De här krafterna använder brandmännens varumärke och goda rykte för sitt syfte.”

Redaktionens reflektion

Hur han kommit fram till den här ståndpunkten redovisas inte. Faktum är att Uddholm säger emot sig själv. I material som inte kom med i dokumentären, publicerat nedan, har Uddholm en annan uppfattning om vilka som ligger bakom programmet. Där hävdar han att han vet att det är personer han träffat och som varit missnöjda med brandförsvarets hantering av deras ansökningar. Alltså i klartext, brandmän som inte fått tjänsten trots att de uppfyllt alla lagliga krav.

Vilka anser egentligen Lars-Göran ligger bakom programmet? Är det utbildade brandmän som anser sig vara förfördelade, eller är det personer med intressen på högerkanten? Kanske är det högerextrema brandmän? Det är svårt att veta. Kan det vara så att Uddholm justerar sina antagande beroende på vilken situation han befinner sig i?

Dåligt stöd i de egna leden
Att det stöd som Uddholm förväntat sig uteblev kan eventuellt vittna om att reportaget faktiskt tog upp relevanta problem i rekryterings- och personalpolicyn.

Men oavsett vad, kvarstår det enkla faktumet att Uddholms ord talar för sig självt. Han fick gott om utrymme att bemöta de graverande uppgifter som presenterades i programmet. Huruvida han lyckades med det eller ej lämnar vi åt tittarna att avgöra.

Se Uddholm berätta vilka han anser ligger bakom:

Av