Samhällsmagasinet har inga intressen ”långt ut på högerkanten”.

Efter brandchef Lars-Göran Uddholms uttalande i MSB:s, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps, tidning Tjugofyra7 där Samhällsmagasinet beskylls för att ha ”intressen långt ut på högerkanten” har redaktionen samlats och analyserat vad ett sådant uttalande kan ha sin grund i.

Det enda tänkbara skulle kunna vara att vår reporter i filmen ”En räddningstjänst i kris” är Jesper Johansson. Jesper har tidigare skrivit en del artiklar för Nya Tider, och Nya Tider har i flera media varit omskriven som högerextrema.

Det visste vi när vi lät honom ta uppdrag som frilansjournalist hos oss. Han har gjort bra reportage och fått dessa publicerade. Vi har läst hans artiklar och gjort bedömningen att det inte finns något att anmärka i dom.

Samhällsmagasinet tror på en öppen demokrati. Det väsentliga är att våra medarbetare, anställda som frilansare, ställer upp på våra värderingar och gör ett yrkesmässigt och professionellt arbete.

Inom just mediebranschen verkar det vara extra känsligt var och med vem man umgås.

Förklaringen är kanske väldigt enkel. Att media allt som oftast är politik och tyvärr, inte sällan, styrd politik. Det är därför det blir så känsligt. Eftersom allting måste vägas politiskt, och utifrån det agerar respektive media för att uppnå största egna politiska framgång.

Mot den bakgrunden tycker vi Uddholms uttalande om Samhällsmagasinet är onyanserat, då vi är både opolitiska och objektiva. Hos oss är alla välkomna som medarbetare, oavsett om dom skrivit för Aftonbladet eller Nya Tider. Men vi ställer ett grundläggande krav. Våra medarbetare ska stå upp för vår värdegrund.

Av